fbpx
Locatie voor: werkplekken, meetups, creatieve sessies en events!|info@vrijstaat.nl
freethereum 2018-02-25T12:13:13+00:00

De Vrijstaat: ’s werelds eerste coworking space met eigen cryptocurrency

De Vrijstaat, een coworking space in Amsterdam, heeft met behulp van blockchain technologie een eigen cryptocurrency (Freethereum) gelanceerd om snel en efficiënt onderlinge transacties te kunnen doen. Dit is de eerste stap in een reeks (blockchain) initiatieven binnen deze innovatieve community. Op de planning staan onder andere het belonen van bewustzijn (zoals afval scheiden en stookkosten verlagen), het per dagdeel huren van flexplekken en het gebruik van het usability lab. Op vrijdag 2 maart wordt het gebruik van de munt toegelicht, op donderdag 15 maart staat er een evenement rondom blockchain gepland.

Waar beleggers in cryptocurrencies de afgelopen weken met de billen samengeknepen zaten te kijken naar de ineenstorting van de cryptomarkt (de welbekende en gevreesde red candles), konden de huurders van de Vrijstaat hun geluk niet op. De Vrijstaat – een coworking space in een industrieel pand in Amsterdam-Noord op 5 minuten fietsen van het pontje – had een plan liggen om de volgende stap te zetten naar een self-sustaining community van kleine bedrijven en andere Vrijlancers: een eigen munt ontwikkelen. Door de hoge prijzen van de munten, waren de transactiekosten te hoog: wachten geblazen dus. En dat wachten werd beloond…

Op 22 februari 2018 werd aan de Spijkerkade 3 te Amsterdam de Vrijstaat munt geboren: volledige naam Freethereum, maar we noemen hem HANK. Hij bestaat uit 48.151.623,42 deeltjes (verlies je niet in dit getal), wat dagelijkse transacties binnen de Vrijstaat mogelijk maakt. Geen Tikkies meer of “ach, je krijgt er wel een keer eentje terug”, maar een eigen munt om te voorzien in een gezond sapje in de morgen, een uitgebreide lunch in de middag en een biertje na werk. Om de waarde van een HANK stabiel te houden, is de Vrijstaats-bank opgericht door initiatiefnemers Henk (niet te verwarren met HANK) en Maarten. De kosten van een HANK (EUR 1,13 op het moment van schrijven) worden bepaald door de op dat moment geldende bierprijs en de prijs van ether. Omdat deze laatste nog steeds relatief hoog is en daarmee een belangrijk deel is van iedere transactie, voel je het direct in je portemonnee als je ‘maar’ één biertje afrekent. Henk: “De transactiekosten worden een kleiner gedeelte van de totaalprijs als je ook meteen voor vrienden haalt. Je betaalt dus minder HANK per biertje als je meer koopt, iets dat ze eigenlijk in elke zelf respecterende Amsterdamse kroeg zouden moeten doen! Vroeger stond iedere gulden of dollar gelijk aan een bepaalde hoeveelheid goud, in te wisselen bij de centrale bank. Dit is natuurlijk compleet achterhaald: wie betaalt er nou met goud? In de Vrijstaat staat 1 HANK gelijk aan 1 flesje Heineken. Heb je bier ooit zien inflateren?”

Eten en drinken is slechts het begin van Project Hank. Op de roadmap van de huurders van de Vrijstaat – waar de expertises variëren van internetmarketing tot blockchain en van onderzoeken tot onderbroeken – staan onder andere een beloning voor eigen initiatief: verdien HANKeys als je de vaatwasser in- en uitruimt, de stookkosten minimaliseert of het afval scheidt. Ook wordt gewerkt aan betalen met HANKeys voor het huren van vergaderruimtes voor Staatsbezoekers of het usability lab, het per uur of dagdeel huren van flexplekken en ga zo maar door. Ook de techniek staat niet stil. Maarten: “Project Hank is absoluut een serieus project, maar wel met een knipoog. Het betalen met cryptocurrencies is snel en efficiënt, ontzettend handig voor een groep mensen die vaak dingen voor elkaar voorschiet en waar de Tikkies je om de oren vliegen. De transactiekosten (ether) zijn echter alweer aan het stijgen, dus de volgende stap zal waarschijnlijk de overstap naar de Neo of Neblio blockchain zijn. Efficiëntie, creativiteit en innovatie, daar houden we van in de Vrijstaat”.

De Vrijstaat is een oude fabriek, omgebouwd tot authentieke werkloft, zich onderscheidend van de vele coworking fabrieken met steriel opgelegde hipheid die Amsterdam rijk is. Op vrijdag 2 maart staat de volgende Vrijstaatsborrel gepland, waar de HANK toegelicht zal worden voor enthousiastelingen. Tevens vindt op 15 maart het blockchain evenement plaats waarvan de eerste spreker al bekend is. Langskomen kan altijd, aanmelden kan hier.

Vrijstaat (Freestate): the world’s first coworking space with its own cryptocurrency

De Vrijstaat (Freestate), a coworking space in Amsterdam, has launched its own cryptocurrency (Freethereum) to make swift and efficient transactions between coworkers possible. This is the first step in a series of (blockchain) initiatives within this innovative community. On the roadmap: a reward system for sustainability (e.g. waste sorting and minimize heating costs), renting flex places per hour and making use of the UX lab. On Friday March 2nd we will present the coin, the first blockchain event is scheduled Thursday March 15th.

While investors in cryptocurrencies have been watching the market crash with fear and horror (the well-known red candles), the renters at the Freestate have been cheering as bearish after bearish news article was published. The Freestate – a coworking space in an industrial building in North Amsterdam – had a plan to make the next step towards a self-sustaining community of small firms and other Freelancers: launch its own currency. Due to rising prices of coins the transaction fees were too high to launch…until now.

On February 22nd, 2018 at Spijkerkade 3 in Amsterdam, the Freestate coin was born: full name Freethereum, HANK for friends. There are 48.151.623,42 coins (don’t get lost in the numbers), making possible daily transactions within the Freestate. No IOU’s anymore or “next time it’s on me”, but our own currency to provide for a healthy smoothie in the morning, an extended lunch in the afternoon and a beer after work. To keep the coin stable, the Freestate-bank has been established by initiators Henk (not to be confused with HANK) and Maarten. The price of HANK (currently EUR 1,13) is determined by the price of a beer and the price of ether. Since the latter is still relatively high and therefore comprising a large part of every transaction, you’ll immediately feel the effect in your pocket if you buy just one beer. Henk: “The transaction costs become a smaller part of the total price if you buy your friends some beer too. So you pay less HANK per beer if you buy more, something that every self-respecting pub should do! Back in the days, every Guilder or Dollar was equal to a certain amount of gold, which could be exchanged at the central bank. Of course, this is completely outdated: why would you want to have gold?! In the Freestate, 1 HANK is equal to 1 bottle of Heineken. Have you ever seen your beer inflate?”

Paying for food and drinks is only the beginning of Project Hank. The roadmap of the Freestate – where the expertises vary from internet marketing to blockchain and from UX design to boxer shorts – comprises of a reward system for sustainability: earn HANKeys if you empty the washing machine, minimizes heating costs and sort waste. Soon it will be possible to pay with HANKeys for renting meeting rooms by State visitors or the UX lab, rent flex places per hour and so on. The technology doesn’t stand still either. Maarten: “Project Hank is definitely a serious project, but with a wink. Transactions with cryptocurrencies are fast and efficient, very convenient when you’re dealing with a group of people that is constantly lending money to each other and you get lost in the IOU’s. The transaction costs (ether) are increasing again, so the next step will probably be switching to the Neo or Neblio blockchain. Efficiency, creativity and innovation, that’s what we like here”.

The Freestate is an old factory, converted to an authentic work loft, standing out from the coworking factories with sterilised imposed hipness in Amsterdam. On Friday, the 2nd of March, the next Freestate drinks are planned and the HANK will be presented. Moreover, the first blockchain event will take place in the Freestate on Thursday, March 15th. Dropping by is always a good idea, signing up can be done here.